Závěr

Cílem bakalářské práce bylo vytvořit navigační aplikaci pro potřeby leteckého fotogrammetrického snímkování. Samotné tvorbě předcházela rešerše na téma mobilní navigační aplikace. Na základě poznatků analyzovat potřebnou funkčnost navigační aplikace, která by byla nutná k realizaci mobilní aplikace určené k navigaci letadel provádějících letecké fotogrammetrické snímkování.

Rešerše proběhla z mnoha zahraničních publikací, ale i z domácích akademických prací. Mobilním operačním systémem, pro který se aplikace vyvíjela, byl Android. Z toho vyplynula nutnost seznámení se autora s tímto prostředím, naučení se programovacího jazyka Java a prohloubení znalostí v značkovacím jazyce XML. Vývojovým prostředím pro tvorbu aplikace byl software Android Studio, které je oficiálním vývojovým prostředím společnosti Google, která zaštiťuje vývoj operačního systému Android.

Pro mapovou a navigační funkčnost nebyly základní funkce systému Android, proto bylo rozhodnuto, že k realizaci této funkčnosti autor použije rozšiřující knihovnu Mapbox Android SDK.

Praktická část bakalářské práce, tedy vývoj aplikace, byla časově nejnáročnější částí práce. Vedle funkčnosti aplikace, bylo navrhnuto a vytvořeno také grafické uživatelské rozhraní.

To bylo s celou aplikací průběžně testováno na různých Android zařízeních s rozdílnou velikostí displeje a různými verzemi operačního systému Android. Finální verze aplikace byla otestována v terénu a reálných podmínkách.

Velmi důležitou součástí bylo pochopení principů navigace leteckých fotogrammetrických letů a uplatnění těchto teoretických poznatků v praxi při vývoji aplikace. Navigace byla uzpůsobena podmínkám mobilních zařízení. Pro výpočty navigačních a letových údajů bylo využito matematických rovnic pro výpočet vzdáleností a úhlů na zemském povrchu.

Při prvním spuštění aplikace je nezbytné, aby bylo mobilní zařízení připojené k internetu. Při dalším používání však již může aplikace s vypnutým zobrazením mapového podkladu pracovat off-line. Mapový podklad je pak k dispozici pouze po připojení k internetu.

Pro účely distribuce aplikace byl autorem založen vývojářský účet v obchodě Google Play. Tam autor nahrává aktuální verzi aplikace. Ta je pak k dispozici všem uživatelům ke stažení zdarma pod názvem „Aerial survey navigation“. V obchodě Google Play je také možnost aplikaci ohodnotit, popřípadě zaslat připomínky. Této možnosti však v době dokončení bakalářské práce ještě nikdo nevyužil.

Výsledná aplikace bude sloužit pracovníkům a pilotům, kteří provádějí letecké fotogrammetrické snímkování. Své využití najde především v malých firmách a akademických institucích, které nemají k dispozici profesionální jednoúčelové navigační zařízení pro tyto lety.

Textová část práce může posloužit dalším vývojářům, kteří budou vyvíjet navigační mobilní aplikace jako inspirace při vývoji nebo dokumentace k vytvořené aplikaci.