Kontakty a informace o bakalářské práci

  • Tvorba navigační aplikace pro potřeby leteckého fotogrammetrického snímkování
  • Autor: Jan Masopust
  • Email: masopust.jan@gmail.com
  • Vedoucí práce: RNDr. Jakub Miřijovský, Ph.D.
  • Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta
  • Katedra geoinformatiky
  • Olomouc 2017