Aplikace Aerial survey navigation

Navigace v letecké fotogrammetrii je problémem, který si vyžaduje specializované řešení. Výrobou navigací pro fotogrammetrické snímkové lety se zabývá jen několik málo firem a pro malá pracoviště nebo akademické instituce zabývající se leteckou fotogrammetrií nemusí být taková navigační zařízení ekonomicky dostupná.

Alternativu tvoří v dnešní době již velmi široce rozšířená „chytrá“ mobilní zařízení. Ta po instalaci potřebného softwaru a připojení GPS přijímače mohou tvořit plnohodnotnou alternativu profesionálním jednoúčelovým zařízením.

Na trhu se dnes bohužel nenachází specializovaný software pro mobilní zařízení vhodný k navigaci v letecké fotogrammetrii. Jistou možností mohou být univerzální mobilní aplikace pro piloty letadel. Tyto aplikace mají funkci palubního přístroje, umožňují navigaci letadla a mnoho dalšího. Pro potřeby leteckého fotogrammetrického snímkování však svou povahou nejsou příliš vhodné, jejich ovládání je nepohodlné a výsledek snímkování může být nepřesný.

Autor práce se věnuje vývoji softwaru a chtěl si v této problematice rozšířit obzory o segment mobilních zařízení a prohloubit své znalosti.

Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého se zabývá také oborem dálkový průzkum Země. Součástí tohoto oboru jsou i snímkové lety. Katedra hledala vhodné řešení pro navigaci těchto letů.

Možnost vytvořit mobilní aplikaci je tak ideální příležitostí, která může usnadnit fotogrammetrický průzkum v malých letadlech i bez profesionálního navigačního zařízení.